2011. 05. 22.

Lelkesítő 4

"'Döbbenetes, mire képes az ember, ha megvan benne az akarat."
/Michael Jackson/

"Soha, semmivel sem vagyok elégedett. A tökéletességre törekszem; éppen ettől vagyok az, aki."
/Michael Jackson/

"Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna."
/Albert Einstein/

"A könyv ne csak barátunk, hanem ellenfelünk is legyen: értsük meg, de vitatkozzunk is vele."
/Denis Diderot/

"Én nem vagyok sztár, nem is akarok az lenni! Én legenda leszek!"
/Freddie Mercury/


"Tudom, egy szál nyomorult kis romantikus történelmi regény nem váltja meg a világot. De az csodás volna, ha pár embert olvasás közben olyan boldoggá tenne, mint engem írás közben."
/Meg Cabot/

"Az írás nem okozója a gyötrelemnek, hanem gyötrelemből születik."
/Michel de Montaigne/

"Akkorra már megtanultam, hogy sohasem szabad kiszárítanom az írás kútját, hanem már akkor abba kell hagynom a munkát, mikor van még valami a kút fenekén, hadd teljen meg az éjszaka folyamán abból a forrásból, amely táplálja."
/Ernest Hemingway/

"Ne azért írj, hogy elmondj valamit, hanem azért, mert mondanivalód van."
/Emil M. Cioran/

"A jó irodalom nemcsak az égbe röpít, de ugyanakkor földhöz is csap."
/Müller Péter/

"Az író ellensége nem a kalózkodás, hanem az ismeretlenség."
/Tim O`Reilly/

"Minden irodalmi irány jogosult, ha művészi nívón áll - kivéve az unalmast."
/Móra Ferenc/

"Könnyebb egy csatát megnyerni, mint leírni."
/Móra Ferenc/

"A legtöbb írónak teleszkópszeme van, s míg a ködfoltokba kukucskál témáért, nem veszi észre, ami csak karnyújtásnyira van előtte. Ez is igazi tragikum, az író tragikuma."
/Móra Ferenc/

"A költők akkor is veszélyes vetélytársak, ha száz évvel ezelőtt meghaltak."
/Móra Ferenc/

"Az írók pályája rendesen előbb kezdődik, mint amikor már ők is tudnak róla."
/Móra Ferenc/

"Inkább a verseid írnád gondolatban, mint a gondolataid versben."
/Móra Ferenc/

"Amilyen a stílus, olyan az ember. Ugyan! Olyan kevés volna a jó ember!"
/Móra Ferenc/

"A szellemesség nem eredeti gondolatokból áll, hanem eredeti gondolatfordulatokból."
/Móra Ferenc/


"Ha félsz a magánytól, ne írd meg az igazat."
/Jules Renard/

"Ha a közlendőm senkit sem bánt meg, nem mondtam semmit."
/Vavyan Fable/

"Minden látható eredmény mögött áll egy láthatatlan személy, aki nélkül nincs életmű."
/Szabó Magda/

"Ha a költemény nem jön olyan természetesen, ahogy levél sarjad a fán, jobb, ha egyáltalán nem is jön létre."
/John Keats/

"Minden bölcs, kinek gondolatait megismernem sikerült, arra tanított, hogy élni és írni úgy kell, mintha minden cselekedetünk utolsó lenne az életben, mintha minden leírott mondatunk után a halál tenne pontot."
/Márai Sándor/

"Úgy kell írni, hogy azonnal megértsék, mit akarunk mondani."
/Kosztolányi Dezső/

"Szókat kell csinálnunk. Újságok által ugyan igen megbántják a fület, de a fül hozzászokik az új szókhoz, s nyertünk általa."
/Kazinczy Ferenc/

"Rendre gyártja, ki vershez ért, egyik sorát a másikért."
/Samuel Butler/

"Első szabály. Ne használjunk pontosvesszőt! A pontosvesszők transzvesztita hermafroditák, amik az égvilágon semmit nem jelentenek. Mindössze azt jelzik, hogy leírójuk járt egyetemre."
/Kurt Vonnegut/

"Ha vonalazott papírt tesznek eléd - másra írj."
/Juan Ramón Jiménez/

"A szó nem fejezi ki jól az érzéseket. A megindultság mindig új, a szó mindig régi, ezért nem lehet kifejezni az indulatokat."
/Victor Hugo/

"Az irodalom a legjobb játék, amit az emberek kicsúfolására valaha is feltaláltak.
/Gabriel García Márquez/

"Nagy kérdés, remeket mi teremt: a tudás vagy az ihlet."
/Quintus Horatius Flaccus/

"Ha az orvosom azt mondaná, hogy csak hat percem van hátra élni, nem tűnődnék. Egy kicsit gyorsabban gépelnék."
/Isaac Asimov/

"Jó, ha valaki megcsalja várakozásunkat, eltér az előre kialakított képtől. Egy ember típusba sorolása a vége az embernek, az elítélése. Hogyha nincs hová besorolni, ha nem mintapéldány, már a fele meg is van annak, amit kívánhatunk tőle. Nem rabja önmagának, a halhatatlanság egy szemerjét már megszerezte."
/Borisz Leonyidovics Paszternak/

"Amit tökéletességnek neveznek, az mindenben érdektelen. A tökéletességnek nincs egyénisége."
/Paul Léautaud/

"A nagy emberek meteorok: felemésztik önmagukat, hogy fénnyel árasszák el a világot."
/Napoleon Bonaparte/

"Csak a közepes művek kifogástalanok – a nagy művek sohasem"
/Lucian Blaga/

"A legfontosabb, amit a győzelemből megtanulhatunk, hogy képesek vagyunk rá."
/Dave Weinbaum/

"Csak a döglött hal úszik az árral."
/Lao Ce/


"Lányomnak, Leonorának, akinek lankadatlan együttérzése és bátorítása nélkül e könyvet fele annyi ido alatt írtam volna meg."
/P.G.Wodehouse/

"Akinek van gondolata, van hozzá szava is; de akinek szava van, még nem kell hogy gondolata is legyen."
/Kung Fu-Ce/

"Azok a gondolatok, amelyeket magunkban őrzünk, kárba vesznek."
    /Paul Valéry/

"Ne próbáljunk meg más lenni. Csak legyünk jók. Jónak lenni az már eléggé más."
 /Arthur Freed/

"Hatalmas erő forrása, ha titkos magányodban meg célozod a hited, hogy nagy tettekre születtél."
/ Andrew Carnegie/

"Az írónak azt a célt kell maga elé tűznie, hogy erkölcsileg megjavítsa a maga korát, máskülönben csak hiú mulattatója az embereknek."
/Honoré de Balzac/

"Jól írni, annyi mint jól gondolkozni, jól érezni és jól kifejezni - egyszerre kell hozzá szellem, lélek és ízlés."
/Georges-Louis Leclerc Buffon/

"Sok mű sikerének az a titka, hogy a szerző eszméinek középszerűsége arányban van a közönség eszméinek a középszerűségével."
/Nicolas-Sebastian Roch de Chamfort/

"A költő erős képzeletű ember, ki maga is megindul, megijed azoktól a képzeletbeli alakoktól, melyeket alkotott."
    / Denis Diderot/

"Egy műnek a való értékét csak a mű mondhatja el, mások csak beszélhetnek róla."
/Egry József/

"Írni annyi, mint ítélőszéket tartani önmagunk felett."
/Henrik Ibsen/

"Az irodalomban, manapság, jó a kőművesmunka, de rossz az építészet."
/Joseph Joubert/

"Van író, aki azon kezdi, hogy csörgeti a stílusát, mert azt akarja elhitetni: aranya van."
/Joseph Joubert/

"Olvassa, amit írtam az olvasás öröméért. Minden más, amit talál benne – amit magával hozott az olvasáshoz."
/Ernest Hemingway/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése